FIT Handledning

Susanna Arolin

Socionom & Cert. FIT-Handledare

Samklang Göteborg AB

 

Tel: 0704-608205

Mail: susanna@samklang.se

Handledning, utbildning och metodstöd Feedback Informed Treatment

FIT Feedback-informerad terapi

För direkt klientfeedback i psykosocialt arbete och coaching

“Tydlig och pedagogisk."

"Bra upplägg, bra övningar, roligt och nyttigt."

"Trygg i metoden, lyhörd för gruppens behov.”

- Deltagare i FIT-workshop Stöd och behandlingsenheten Alingsås 2017

Kontakta mig för FIT-handledning eller hjälp att komma igång med FIT genom en skräddarsydd fortbildningsinsats:

  • Handledning för FIT-användare
  • Inspirationsföreläsning FIT

1,5-2 tim

  • Introduktion FIT Workshop

2 halvdagar

  • Uppföljande FIT Workshop
  • Metodstöd vid implementering av FIT

 

Referenser finns från tidigare uppdragsgivare.

Feedback Informed Treatment (FIT) är ett verktyg för direkt klientfeedback. FIT används för att stärka klientens engagemang och delaktighet i behandlingen. Forskning visar att FIT ökar effekten av behandling samt minskar risken för avhopp.

 

Med hjälp av två korta skattningsskalor kan vi följa klientens utveckling i sin livssituation och skapa en grund för gott samarbete. Skalorna används för att säkerställa att insatsen har önskad effekt och att ge klienten möjlighet att uttrycka behov och önskemål i kontakten.

 

Skattningsskalorna ORS och SRS är utvecklade av Scott D. Miller, Ph.D. och Partners for Change Outcome Management System, och används världen över sedan närmare 20 år tillbaka.

 

FIT är ett forskningsbaserat verktyg, som är metodövergripande och fungerar att använda i alla typer av psykosociala insatser och coaching, oavsett inriktning och målgrupp. Skalorna finns även i anpassade versioner för barn och unga, samt är tillgängliga på många olika språk.

 
 
 

Susanna Arolin

Samklang Göteborg AB, Betzensgatan 1, 414 55 GÖTEBORG

Tel: 0704-60 82 05 Epost: susanna@samklang.se

Bankgiro 184-0149 Momsreg. nr SE556932770201 Godkänd för F-skatt