REFERENSER

Vad säger våra tidigare uppdragsgivare?

Värnamo kommun driver ett projekt vars syfte är att implementera entreprenörskap i skolan. Inom ramen för projektet har Samklang deltagit med workshops som varit mycket uppskattade. De har varit konkret användbara i arbetet av alla personalkategorier, lärare, fritidspedagoger och skolledning. Samklang har varit lyhörda, kreativa och skapat entusiasm och konkret förståelse av entreprenörskap hos deltagarna. Jag kan varmt rekommendera dem.

Karin Kihlman Thornell

Utvecklingsstrateg Barn- och utbildningsförvaltningen


I april 2013 genomförde Samklang en behovsanalys med utvalda nyckelpersoner i Gimo respektive Alunda skolområde.

Jonaz Björk och Susanna Arolin utförde allt arbete mycket professionellt och med stort engagemang. Vi inom Östhammars kommun kommer att ha värdefullt stöd av den dokumentation som de färdigställde inom ramen för behovsanalysen.

Anna Steinwall

Processledare för Entreprenörskap i skolan (ELIS)

Östhammars kommun


Vi beställde en heldag för våra pedagoger med entreprenöriellt lärande i fokus. Tanken var att det inte, som så många gånger, bara skulle bli en bra föreläsning och sedan en återgång till vardagen dagen efter. Samklangs lösning med flera föreläsare med olika fokusområden i kombination med efterföljande workshops, gjorde att dagen kommer att leva kvar länge i våra pedagogers undervisning. Balansen mellan lyssnande och görande var mycket bra.

Mats Lindström

Västerviks kommun


Jonaz har förmågan att på ett positivt, kompetent och engagerat sätt smitta med sin entusiasm. Genom att plocka pedagogiska exempel från skolans vardag och kombinera det med kunskap inom området är han trovärdig i sitt uppdrag. Det Jonaz säger håller hela vägen. Jonaz lyckas beskriva entreprenörskap i skolan som något roligt, lätt och självklart som kan ge vår verksamhet bättre kvalitet och ökad konkurrenskraft. Han har fått oss att tänka på hur vi kan utveckla vår verksamhet för att på bästa sätt rusta våra elever för en värld i ständig förändring med höga krav på individens förmågor.

Anna Fredqvist

Rektor Design & Construction College

Västerås


Susannas handledning är konkret och ger mig tillgång dels till mina egna verktyg, dels till nya verktyg som gör att jag enklare kan sortera mina tankar och komma till skott med det som är viktigt att göra. Mitt självförtroende stärks och jag känner mig tryggare med min kompetens efter handledningen.

Eva Eriksson-Soleimani

Rektor Trollängsskolan

GöteborgOmdömen från pedagoger från våra utbildningar:


Bra och givande. Bra med praktiska övningar som vi har fått prova på. Det har gått att använda direkt i arbetslaget.

Pedagog på förskola, Hylte kommun


Det har varit fantastiskt inspirerande och givande. Många bra idéer och tankar att ta med sig i arbetet. Trevligt med en aktiv utbildning!!

Pedagog Fornbyskolan, Trosa


Utbildningen har motsvarat behov och intresse, lätt att ta till sig och knyta an till min verklighet och barngrupp. Tack för en superbra kurs!

Pedagog Hallatorps Förskola, Borås


Fantastiskt givande! Jag har riktigt längtat till varje tillfälle. Det har varit en underbar energipåfyllare! Tack! Proffsigt och välplanerat!

Pedagog Trönningeskolan, Halmstad

__________________________________________________________


Under denna tid som vi har samarbetat med Jonaz har han visat mycket stor kompetens inom det pedagogiska området och är väl insatt i de styrdokument som gäller. Vi anser att Jonaz är väldig lyhörd och nyfiken på andra områden som påverkar människan men även andras tankar och idéer. Utifrån det är han positiv, kreativ och flexibel. Han använder detta i sitt arbete för att motivera, utveckla och entusiasmera de pedagoger han arbetar med.

Jonaz förhållningssätt gör att det är mycket lätt och givande att samarbeta med honom.

Birgit Holt Nortoft & Anna Andrén

Förskolechefer

Hylte kommun


Samklang levererade på ett pedagogiskt och smart sätt fantastiskt bra, konkreta saker som vi kunde använda oss av redan dagen efter, med mycket bra resultat. Innehållet var användbart för att utveckla oss i vår profession, som kolleger och i relation till våra kunder.

David Falck

Utbildningsledare Falcks Trafikskola

Uddevalla


Jonaz är genomtänkt, klok och entusiasmerande som föreläsare. Vill du tänka i nya banor, utmana dig själv och bli mer kreativ och produktiv? Då är en föreläsning med Jonaz helt rätt.

Susann Nermo

Studie- och yrkesvägledare Flahultsskolan

Norrahammar


Föreläsningen var tydlig och konkret, med intressanta ingångar till entreprenörskap. Jonaz som föreläsare inspirerade oss! Vi hoppas på ett fortsatt samarbete i framtiden.

Johanna Redelius

Samordnare för entreprenörskap/företagande vid Vuxenutbildningen

Uddevalla


info@samklang.se

Samklang Göteborg AB, Betzensgatan 1:1304, 414 55 Göteborg

Bankgiro 184-0149 Momsreg. nr SE556932770201 Godkänd för F-skatt

Nya idéer och kraft att genomföra dem!


Mejla: info@samklang.se

eller ring så pratar vi ihop oss.


Susanna Arolin Utbildningskonsult

Cert. FIT-handledare

Tel: 0704-608 205


Jonaz Björk Utbildningskonsult

Tel: 0736-949 660


Kika gärna på vår hemsida om entreprenöriellt lärande:

www.entreprenoriell.se

Wordle: samklangreferenser